sepsis - onbekende verwekker

Advices

≥ 18 years

Indications: geen verhoogd risico ESBL

Priority Medication Remarks
Priority:
2nd choice
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Remarks:

Sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus

Priority:
2nd choice
Medication:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd

Remarks:

Sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus, hoge verdenking Ps.aeruginosa

≥ 18 years

Indications: hoog risico ESBL

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

meropenem iv 1000mg 3dd

Remarks:

kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar

Priority:
2nd choice
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks:

kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar

Priority:
2nd choice
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks:

kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar

Priority:
2nd choice
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Remarks:

kolonisatie/infectie met ciprofloxacine-gevoelige ESBL <1 jaar

Priority:
2nd choice
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Remarks:

kolonisatie/infectie met ciprofloxacine-gevoelige ESBL <1 jaar

≥ 18 years

Indications: verhoogd risico ESBL

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks:

criteria: zie opmerkingen

Priority:
1st choice
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks:

criteria: zie opmerkingen

Priority:
2nd choice
Medication:

meropenem iv 1000mg 3dd

Remarks:

criteria: zie opmerkingen. Bij nierinsufficiëntie 1e keus

Comments

Verhoogd risico ESBL: bij hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/health-care associated, recent (<2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland

Alternatieve optie bij verhoogd risico ESBL: ceftriaxon iv 2g 1dd (of cefuroxim iv 1500 3dd) + ciprofloxacine iv 400 mg 3 dd indien lokale prevalentie empirisch gebruik ciprofloxacine ondersteunt.

Dekking Ps.aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Bij ernstige sepsis of septische shock (>18 jr) + gentamicine 1 x 5 mg/kg iv eenmalig, voortzetten in overleg met A-team.

 

SIRS:  

Patiënt heeft twee of meer van de volgende criteria:

 1. temperatuur > 38ºC of < 36ºC
 2. hartfrequentie > 90/min of > 90ste percentiel voor leeftijd
 3. tachypnoe > 20/min of > 90ste percentiel voor leeftijd
 4. hypocapnie (PaCO2 < 4.3 kPa (32 mmHg)) of de noodzaak tot mechanische beademing
 5. leukocytenaantal > 12 x 109/l of < 4 x 109/l of > 10% staafkernige granulocyten

 

Sepsis:

SIRS veroorzaakt door een infectie

 

Ernstige sepsis:

Sepsis en een acute functiestoornis van één of meer organen٭. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: hypoxie, hypotensie (systolische bloeddruk < 90 mmHg of een daling van de systolische bloeddruk met meer dan 40 mmHg of een systolische bloeddruk < 10de percentiel voor de leeftijd) of uitingen van hypoperfusie (lactaatacidose, oligurie, veranderd bewustzijn)

 

Septische shock:        

Sepsis geassocieerd met hypoperfusie, orgaanfalen en hypotensie die niet herstelt na volumetoediening of wanneer er voor de behandeling vasopressoren nodig zijn.

 

٭orgaandysfunctie

 • Hypotensie: SBP < 90 mmHg of Map < 65 mmHg ondanks vulling of vasopressoren
 • Hypoxie: paO2 : FIO2 < 250 bv paO2 (70) : FiO2 (0,4(= 40%) = 175 (1ltrO2=0,22;2 l=0,25; 3l=0,27; 4l=0,30; 5l=0,35 masker>10 l=0,9)
 • Anurie/Oligurie: urine productie < 0,5 ml/kg/h
 • Trombopenie < 100  10^9/l
 • Hypoperfusie: metabole acidose en lactaat > 2 mmol/l
 • Hypoperfusie: suf / verward

 

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7695.3
Updated: 01/04/2021 - 13:32
Status: Published